Netflix公开「环太平洋:黑色禁区」最新预告PV

近日,网飞(Netflix)公开了动画「环太平洋:黑色禁区」的最新预告PV,视频中介绍了主角兄妹的机甲驾驶画面。该动画将于3月4号于网飞播出。

「环太平洋:黑色禁区」最新预告PV

「环太平洋:黑色禁区」又名「环太平洋:暗黑大陆」,由传奇娱乐和东京Polygon映画联合打造,于2018年11月公布。动画继承真人电影的世界观,讲述了一对兄妹驾驶遗弃的机甲,寻找他们父母的故事。

Netflix公开「环太平洋:黑色禁区」最新预告PV

Netflix公开「环太平洋:黑色禁区」最新预告PV

Netflix公开「环太平洋:黑色禁区」最新预告PV

Netflix公开「环太平洋:黑色禁区」最新预告PV

0
打赏
135
0
吐槽

- 评论

我要吐槽